Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) az airsoftbazar.hu szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás)  igénybe vevő személynek (a továbbiakban: Felhasználó), és az oldal mindenkori üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető), kötelességeit és felelősségeit tartalmazza.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az ASBazár, a Felhasználó által a regisztrációnál megadott emailcímre küldött üzenettel tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a ÁFF módosításának elfogadását jelenti.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

ASBazár: az Üzemeltető által az airsoftbazar.hu domain alatt üzemeltetett oldal; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is;

Oldal: ld.: ASBazár

Termék: a Felhasználó által az oldalon meghirdetett áru


1. A Szolgáltatás
A Felhasználók apróhirdetéseket adhatnak fel, melyben az airsoft témakörhöz köthető, a tiltott termékek között nem szereplő termékeket árusíthatnak. A Felhasználónak lehetősége van ezen hirdetések módosítására és törlésére.

1.1 A Szolgáltatás díja, feltételei
Az oldalon történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele is díjtalan. A Szolgáltatás igénybevételéhez kötelező az oldalon történő regisztráció.A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles, a Felhasználó azonosítása miatt, hozzá köthető, valós adatokat (email cím, felhasználónév) megadni,. Az ASBazár, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót kizárni.
A Felhasználónak kötelessége bármely illegális, szabálysértő hirdetés jelentése.

1.2 Tilos hirdetni
Az oldalon csak az airsoft témakörhöz kapcsolható termékek hirdetése engedélyezett.
A mindenkor aktuális magyar jogszabályok betartása mellett, az oldalon tilos az alábbi tartalmú hirdetéseket feladni:

 • Éles lőfegyverek, lőszerek.
 • Hatástalanított lőfegyverek.
 • Gyógyszerek, drogok, kábítószerek, dohányárú, szeszes árú.

Továbbá tilos:

 • Hirdetés duplikálása

Azon hirdetések amelyeket az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető által megbízott személyek sértőnek, jelen szabályzattal ellentmondónak találnak, azonnali hatállyal törölnek.

1.3. A hirdetések időtartama

A hirdetéseket a rendszer 90 nappal a feladás után automatikusan kikapcsolja. Kikapcsolt hirdetéseket az oldal nem listáz, nem jelenít meg. Visszakapcsol a Vezérlőpult/Hirdetések kezelése menüpontban lehet. A rendszer értesítést küld a lejárt előtt 3 nappal, és annak napján.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

Az oldal esetleges hibáiért, a hibákból származó esetleges károk miatt az ASBazár semmilyen felelősséget nem vállal.

Az ASBazár jogosult a Felhasználó által közzétett hirdetések előzetes figyelmeztetés nélküli törlésére, módosítására, a Szolgáltatás, és az oldal működésének részleges, vagy teljes leállításra.
Az ASBazár nem vesz részt a meghirdetett termék, termékek kiszállításában, kifizetésében, nem vállal felelősséget a hirdetéshez köthető bármilyen anyagi vagy egyéb károkért.
Az ASBazár a Felhasználó által megadott emailcímre marketing célú leveleket küldhet.
Ha a Felhasználó valamely más Felhasználó sértő, vagy szabályellenes tevékenységéről értesíti a Szolgáltatót, a bejelentés hitelességéről az ASBazár saját belátása szerint dönt, és cselekedhet.

4. A Felhasználó jogai és kötelezettségei:

Az oldalon közzétett hirdetésekért, azok tartalmáért, a hirdetést feladó, vagy azt később módosító Felhasználó felelős.
A Felhasználó szabadon módosíthatja, törölheti saját hirdetését, azokban saját döntése alapján személyes adatokat, elérhetőséget adhat meg. A Felhasználó által, erre a célra fenntartott mezőben megadott telefonszámot, más Felhasználók, csak bejelentkezés után láthatják teljes egészében. A hirdetés szövegezésében megadott elérhetőségre, ez a védelem nem vonatkozik.


5. Adatvédelem, adatkezelés:

5.1 Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, analitika készítése, nyereményjáték, tájékoztatás, kapcsolattartás.

5.2 Adatkezelés jogalapja: az Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni​, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét.

5.3 A kezelt adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,
 • jelszó

A Szolgáltatás használatához szükséges személyes adatok megadása mellett a Felhasználó egyéb adatokat is megadhat belépés után:

 • keresztnév,
 • családi név,
 • email cím,
 • honlap,
 • AIM,
 • Yahoo IM,
 • Jabber / Google Talk,
 • Életrajzi információ,
 • telefonszám,
 • cím,
 • város

Az ASBazár a Felhasználó által megadott emailcímre az oldallal, Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítéseket küldhet.

5.4 A hozzájárulás visszavonásához az Adatlapon található Felhasználói fiók törlése opciót kell választani.

5.5 Az oldalon tárolt adatok lekéréséhez belépés után az Adatlapon van lehetőség

6. Sütik kezelése

6.1 Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, nyomon követése és egymástól való megkülönböztetése, felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, annak során megadott adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása, webanalitikia elemzések.

6.2 Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni​, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

7. Jogviták:

A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben az aktuális magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek vitás kérdéseket peren kívüli egyezség útján igyekeznek megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, kölcsönösen alávetik magukat a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.