6mm – I. USMC SCOUT SNIPER TRAINING CAMP – 3/2.RÉSZ

I. USMC SCOUT SNIPER TRAINING CAMP – BESZÁMOLÓ by Tengerészgyalogos Baráti Kör (USMCHUN) Az első tábor után eltelt közel 2 hónap, majd elérkezett a második Scout Sniper képzés ideje. Az időjárás-jelentés nem kecsegtetett sok jóval, ezért most az esetleges váratlan helyzetekre is jobban felkészültünk.


2011.07. 01-3. I. USMC SSTC 1.2

Mielőtt elkezdenénk a második tábor ismertetését, nézzük kik vettek részt rajta:

Program és képzésvezető: Hawk (USMC)
Kiképzésvezető-helyettes: Vick (IAS/USMC)
Bázisvezető: Interpol (USMC)

Segítők:
– Pingvin (SWARM/USMC)
– Cross (USMC)
– Ghost (USMC)

Kvalifikált Jelöltek:
– Cerberus (SATU/USMC)
– Trinity (USMC)
– Zao (SWARM/USMC)
– Titko (SWARM/USMC)

1. A második tábor résztvevői

Pénteken sikerült majdnem pontosan kezdenünk. Délben már minden jelentkező a táborban volt, és gyorsabban kialakították a táborrendet, így jobban is haladtunk, mint az első tábor esetében. A megnyitó előtt a jelöltek és a segítők is kaptak egy gyors alaki foglalkozást, hogy az első táborban megtapasztalt lazaság itt ne jelenjen meg. Vick gyorsan és szakszerűen tartotta meg a foglalkozást, és amikor végzett megkezdtük a tábor megnyitóját. A köszöntő után megtartottuk a szokásos eligazítást, pár lényeges dologra még felhívtuk a figyelmet, és megkezdtük a képzést.


2011. JÚLIUS 1. – PÉNTEK:

A gyors alaki foglalkozást követő megnyitót egy teljes alaki képzés követte.

1. ALAKI FOGLALKOZÁS:

Itt a jelöltek megtanulták, hogyan kell a szabályos alaki mozgásokat és a sorakozást végrehajtani. A majdnem egy órás foglalkozásnak meg is lett az eredménye, a sima civil emberek kezdtek fegyelmezetten, szép alakisággal mozogni, gyülekezni, elvonulni. Végre rend, és fegyelem költözött a táborba.

2. Az alaki foglalkozás

A munka gyümölcse egy tetszetős csoport lett, akik egyformán néztek ki, egyformán mozogtak, és rend volt a soraikban. Az alaki foglalkozást (a múlt táborból okulva) a lövészet követte.

3. A foglalkozás eredménye

2. SHOOTING RANGE:

Mivel ez már egy kvalifikációs feladat volt, így a jelöltek kicsit izgulva készültek a végrehajtásra. Mindenki tudta, hogy megint más a játékon valakire szépen nyugodtan lőni, és megint más nyomás alatt, vezénylésre, időre. A lövészetet két részre osztottuk: az egyik a puskalövészet, a másik a délután végrehajtott pisztolylövészet volt.

Puskalövészet:

Minden jelölt a fegyvere teljesítménye szerinti távolságokra lőtt. Három fő csoportot határoztunk meg: a <350fps kategóriát, a 350-430fps kategóriát, és a 430fps< kategóriát.

A lőtávok az alábbiak szerint alakultak:
1. kategória: 20-40 méter
2. kategória: 30-50 méter
3. kategória: 20-60 méter

4. Shooting range – Puskalövészet: 55m

A kvalifikációs lövéshez a jelölt elfoglalta a lőállást, és vezényszóra töltött, majd felkészült a lövésre. A parancsra azonnal leadta a lövést. Ha a célpontot nem sikerült elsőre találnia, akkor megkezdődött a visszaszámlálás (5-4-3-2-1) és legkésőbb az „egy” elhangzásakor le kellett adnia az újabb lövést. Ha double miss-t ért el, akkor pontlevonást kapott. Szerencsére ezen a kvalifikáción mindenki túljutott, egyedül Cerberus szerzett mínusz pontokat, mert a 60 méteren lévő célt nem tudta leküzdeni (igaz később kiderült, hogy az optikája meghibásodott).

A puskalövészet után a jelöltek felkészültek az egyik legrosszabb kvalifikációs feladatra, az erőnléti felmérésre.

3. ERŐNLÉTI FELMÉRÉS:

Az erőnléti felmérés több részből állt, és mindegyik teljesítése beleszámított a kvalifikációba.

Az akadálypálya:

Az első feladat egy egyszerűsített akadálypálya volt, amit a jelöltek ghillie ruhában teljesítettek. A pálya felépítése a következőképpen nézett ki: lejtőn lefelé el kellett futni a kb. 20 méterre lévő 15-20kg-os lőszeres ládáig, majd azt felkapva el kellett cipelni kb. 10 métert, ott letenni és a 10 méterrel távolabb lévő sebesült társhoz odakúszni, majd arrébb vinni a biztonságos zónába, ott óvatosan lefektetni, utána elfutni az onnan 30 méterre lévő villanyoszlopig, azt megérinteni, majd emelkedőnek felfelé visszafutni a kiindulási pontra. A távolság, és a ghillie ruha sokakat megviselt, és pár emberen látszott, hogy a feladat alaposan igénybe vette a fizikai teljesítőképességüket. Némi pihenő után egy olyan gyakorlat következett, ami egyszerre morzsolta fel az erőnlétet, és az elmét is…ez a gyakorlat a vizes lábemelés volt.

Vizes lábemelés:
Itt a jelöltek hanyatt feküdtek a lejtőn, fejük felfelé nézett. Nem volt darabkorlát meghatározva, a végrehajtáskor teljesített leghosszabb időt vettük figyelembe. A feladat alatt a jelölt felváltva emelgette a lábát ollózva, miközben vizes üvegből ment a fejére a hideg víz. Elsőre kellemesnek tűnhet a dolog, hogy a víz hűti az ember fejét, de ki kell ábrándítanom mindenkit: a víz ugyanis megakadályozta, hogy normálisan lehessen levegőt venni, így enyhe légszomjat okoz a feladat végrehajtójánál. Az erő is gyorsan fogyott, meg a szusz is…legnagyobb meglepetésünkre a jelöltek legidősebb tagja, Cerberus bírta a legtovább, maga mögé utasítva a fiatalokat. Minimális pihenő után jött a következő feladat: fekvőtámasz.

Fekvőtámasz:
A fekvőtámasznál egy elérhető 20db-os minimum szintet határoztunk meg, de a végrehajtási módszert nem szabtuk meg. Volt, aki a szabályos fekvőtámaszt csinálta, volt, aki a teste mellé hajlította a karját és volt, aki küzdősportos kento-val próbálkozott. A felmérés folyamán megjelent a versenyszellem…a jelöltek megpróbálták a fáradtságot és az izomfájdalmat nem tudomásul venni, és többet teljesíteni, mint a többiek. Így kialakult egyfajta versengés, de közben a vetélytársak biztatták is egymást, és tartották egymásban a lelket. Emiatt szép lassan mindenki jócskán ereje felett teljesített, és győzött az elme. A jelöltek is megtapasztalták azt, hogy mit is jelent az, hogy „fejben dől el minden”.

Felülés:
A fekvőtámaszt a felülés követte. Itt is egy elérhető minimális szintet határoztunk meg, amit mindenki túlteljesített.

Háthomorítás:
A felülést a háthomorítás követte, ahol már kicsit többet kértünk, és ezt is mindenki túlteljesítette.

Jumping Jack:
A felülést a „Jumping Jack” gyakorlat követte, itt nem volt minimális mennyiség előírva, azt kértük, hogy addig csinálják, amíg tudják. Senki sem akarta feladni, így a végsőkig hajtották magukat. A versengésnek köszönhetően mindenki többet csinált, mint amennyit kimondatlanul vártunk tőlük.
Az erőnléti felmérés végére mindenki máshogyan értékelte az elért teljesítményét, és a kezdeti halálos fáradtságot nagyon gyorsan kipihenték. Az erőnlét után kaptak egy kis pihenőt, amit mindenki azzal töltött, amivel akart. Ez alatt a pihenő alatt ellenőriztük a fegyvereket, és amelyiknél szükség volt rá, megpróbáltuk belőni. Ekkor derült ki, hogy Cerberus optikája meghibásodott. Mivel az ellenőrzés, és a szerelés sok időt vitt el, a többieknek egy gyors taktikai mozgás, és fegyverfogás gyakorlás következett.

4. TAKTIKAI MOZGÁSOK GYAKORLÁSA:

A résztvevők itt gyakorolhatták a megfelelő taktikai mozgásokat, így a váltott előremozgást, a taktikai tárazást, és egymás biztosítását előre mozgás során. Ennél a feladatnál mindenki tudott javulást mutatni, ami jó érzéssel töltötte el mind a jelölteket, mind az oktatókat.

5. Taktikai gyakorlás puskákkal
6. Taktikai gyakorlás pisztolyokkal

A gyakorlás után már Cerberus is csatlakozott az életre keltett optikával, és a jelöltek felkészültek a következő kvalifikációs feladatra az első KIMS Game-re.

5. KIMS GAME I.:

A gyakorlat előtt a jelölteknek volt lehetőségük a ruhájukat kicsit javítani, befesteni magukat, és felkészülni a gyakorlatra.

7. KIMS Game – felkészülés az indulásra

A KIMS Game a már ismert módon zajlott, a jelöltek lementek a terület végén lévő természetes flórát tartalmazó részre, és ott próbáltak meg mozogni. A feladatuk egyszerű volt: az időhatáron belül saját gondolatuk szerint eljutni arra a pontra, ahonnan látják a célszemélyeket, és képesek a célazonosításra.

8. KIMS Game – A megfigyelők

Az első táborhoz képest nehezebb volt a dolguk, mert egy lejtős területen kellett feljutniuk, és onnan keresni a célszemélyeket. Itt megmutatkozott az első táborban szerzett gyakorlat, mert volt, aki könnyen és jól teljesített, de olyan jelölt is volt, aki gyengébben hajtotta végre a feladatot.

9. KIMS Game – Vissza a bázisra

A KIMS Game után mindenki kapott egy kis pihenőt, majd felkészültünk a pisztolylövészeti minősítésre.

6. SHOOTING RANGE: PISZTOLYLÖVÉSZET:

Úgy gondoltuk, hogy a lövészeknek nemcsak a sniper fegyvert, de a pisztolyt is kellő biztonsággal kell tudniuk használni, mert a játékokon bármikor előfordulhat, hogy a támadók, vagy a célpont a rálövési távolságon belülre kerül.
A pisztolylövészetet a szituációs lövészetek mintájára hajtottuk végre. A jelölteknek négy pozícióból kellett lőniük: álló, térdelő, hason fekvő, és háton fekvő helyzetből. Mindegyik helyzetből 10-10 lövést kellett leadni, egymás után folyamatosan, de időkorlát nélkül.

10. Shooting range – pisztolylövészet állva
11. Shooting range – pisztolylövészet térdelve

A feladatot némileg nehezítette, hogy kezdetben a lemenő nap sütött a lövészek szemébe, később az alkonyati szürkület nehezítette a célzást. A lőlapok sima A4-es lapra kinyomtatott, távcsöves fegyver belövésére szolgáló lőlapok voltak, amiket kb. 8 méterre tettünk ki a jelöltektől.

12. Shooting range – pisztolylövészet hason fekve
13. Shooting range – pisztolylövészet háton fekve

Az értékelt célfelület kisebb volt, mint egy emberi fej. Ha ezt egy emberi torzóra vetítjük, akkor a szimulált célpont távolsága kb. 15 méternek felelt meg. Csak azokat a találatokat fogadtuk el, amik a célterületen belül helyezkedtek el.
A lövészeten érdekes eredmények születtek, és megmutatkozott, hogy egy jól karbantartott, és belőtt pisztollyal, gondos célzás esetén az is tud jó eredményt elérni, akinek nem is az a saját fegyvere, hanem kölcsönbe kapta. A lövészeten meglepő módon Trinity érte el a legjobb eredményt, összesen 35 találattal. A szituációs lövészet mindenkinek tetszett, ráadásul a segítők lövetésére is jutott még idő.
A lövészet után mindenki elment a felszerelését rendbe tenni, majd felkészültünk a vacsorára.

A vezetőség úgy döntött, hogy a napi feladatok közben nyújtott teljesítményért, az elért eredményekért és a kialakulásnak indult csapatösszetartás miatt megjutalmazzuk a jelölteket a nyugodt vacsora, és a pihentető alvás lehetőségével. 22.30 körül elkezdődött a vacsora. A napirendnek megfelelően evés közben a jelölteknek lehetőségük lett volna szabadon kérdezni tőlünk, mi pedig a legjobb tudásunk szerint válaszoltunk volna rá. A helyzet úgy hozta, hogy valamiért senkinek nem volt kérdése, csak beszélgettünk, megvacsoráztunk, és a rendrakás után aludni tértünk. Örömmel nyugtáztuk, hogy a szigorú napirendnek és a fegyelmezett végrehajtásnak köszönhetően már az első napon sokkal több feladatot tudtunk teljesíteni, és több eredményt is sikerült elérni, mint az első táborban.


2011. JÚLIUS 2. – SZOMBAT:

A szombati napon a tábor vezetése már a megszokott módon egy órával hamarabb ébredt, majd felkészültünk az ébresztőre, amit reggel hat órakor személyesen tartottam meg. Pár jelölt már a madarak csicsergésére ébredt, majd megkezdődött a mindenki által „szeretett” napirend.
Elsőként a reggeli torna foglalta el a jelölteket, majd jöhetett a tisztálkodás, és a körletrend kialakítása. Ezek után a reggeli következett, majd jött a felkészülés a napi programra. A nap elméleti és gyakorlati oktatással folytatódott.

7. SCOUT SNIPER ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI OKTATÁS:

Arcfestési és álcázási gyakorlat:

Először Hawk módszertanilag megmutatta az arcfestés trükkjeit, majd az elkészült arcfestéssel a közeli bokorban egyből szemléltette is a festés hatékonyságát.

14. Arcfestés: balra az álcázott sniper, jobbra az arcfestés nélküli sniper

Az arcfestés után következett annak oktatása, milyen mozgásokat használ a felderítő sniper, hogyan rejtőzködik, és hogyan végez álcázott felderítést, majd következett egy olyan gyakorlat, ahol bemutatásra került a felderítő ghillie álcázása, és a mozgási út helyes megválasztása. Végül következett a taktikai oktatás: mit tehetnek, és mit nem a felderítő mesterlövészek a terepen. Ezt követően egy éles váltást csinálva bedobtuk a jelölteket a mélyvízbe.

Megfigyelési gyakorlat:
A megfigyelés gyakorlat során úgy alakítottuk az eseményeket, hogy a segítők Vick-el gyalog menjenek el vízért a közeli kúthoz, miközben a sniper jelölteknek álcázva kell őket megfigyelniük a visszafelé vezető úton.

15. Megfigyelési gyakorlat: Úton a megfigyelőpontra

Erről az akcióról sem a segítők, sem a jelöltek nem tudtak részleteket, mindenkinek alkalmazkodnia kellett a gyorsan kialakult eseményhez. A riadóztatás után 5-7 perc múlva a jelöltek visszahúzták az álcaruhájukat, befestették magukat, magukhoz vették a log-book-ot, és már rohantak is le lóhalálában a megfigyelési területre.

16. Megfigyelési gyakorlat: sniperek beálcázva

Minden mesterlövésznek magának kellett megválasztania a megfigyelés helyét és a beálcázás módját úgy, hogy a feladat végrehajtása során végig észrevétlenek maradjanak.

17. Megfigyelési gyakorlat: a célpontok

A segítők megjelentek a vízzel és mit sem sejtve haladtak a bázis felé. Közben a jelöltek igyekeztek minden információt megtudni és lejegyzetelni, amit csak tudtak. Azt azonban ők sem tudták, hogy ezt a gyakorlatot is beszámítottuk az értékelésbe. A feladat végrehajtása után értékelésre bekértük a log-book-okat, valamint szóban egyenként is meghallgattuk ki mit csinált és mit tapasztalt.

18. Megfigyelési gyakorlat: a vezetett logbook

Az értékelés közben a segítők is kaptak egy szép feladatot: le kellett menniük, és minden kiegészítő információ nélkül árulkodó nyomokat kellett keresniük. Meglepetésünkre olyan felderítést végeztek, amit mi sem vártunk tőlük. Megtalálták a megfigyelők csapásait, a megfigyelési pontok nyomait, illetve pár lábnyomból azt is megmondták ki volt ott. Kiválóan felfedték a megfigyelők hibáit, és a vezetőknek azt is teljesen logikusan elmagyarázták mit, miért is gondolnak úgy, ahogy azt lejelentették. Ezt hallgatva úgy döntöttünk, hogy ezeket az információkat a jelölteknek is tudni kell, had tanuljanak belőle, így Pingvin és Cross megkapta a lehetőséget, hogy átadják a tapasztalt eredményeket. A jelöltek kicsit meglepve hallgatták, hogy miket hibáztak, Pingvin és Cross pedig készséggel válaszoltak a felmerülő kérdésekre, majd rávilágítottak arra, milyen is az, amikor valaki egy másfajta szemszögből nézi a területet.

Miután végeztünk ezzel a mozzanattal, a jelöltek kis pihenésnyi időt kaptak, majd felkészültünk a következő feladatra. A pihenőidőben a sniperek – nagyon helyesen – nem lógatták a lábukat, hanem egy gyorstalpaló log-book vezetési korrepetálást tartottak egymásnak, hogy a többiek is fejlődjenek. Mivel ez egy értelmes szabadidős elfoglaltság volt, nem is zavartuk meg őket. A pihenő és a szabadfoglalkozás után tartottunk egy gyors szemlét.

8. SZEMLE:

A szemle során ellenőriztük a körletek rendjét, tisztaságát, valamint a fegyverzetek állapotát. A körletrendnél szempont volt a rend, az átláthatóság, és a tisztaság. A fegyverzeti szemlénél ellenőrzésre került a harci eszközök általános állapota, az optikák tisztasága, a tárak, tárfészkek tisztasága, a gázos fegyvereknél a „töltényűr” tisztasága, és akadálymentes mozgása.

19. Szemle: fegyvert vizsgára

Meglepő módon a jelöltek végre felfogták azt, hogy a fegyverüket mindig tisztán kell tartani ahhoz, hogy a precíz működés megmaradjon. Külön öröm volt hallani, hogy az összes jelölt úgy adta át a fegyverét, ahogy az az alaki foglalkozáson meg lett határozva. A szemle után felkészültünk a menetgyakorlatra.

9. MENETGYAKORLAT:

A menetgyakorlat tulajdonképpen egy laza sétaként indult a Bázistól a Dombay-tó irányába haladva. A tóhoz vezető utat „amőba” (más megvilágításban olajfolt) alakzatban tettük meg, de a tó elhagyása után a csapatot alakzatba vezényeltük, majd egy, a sétánál gyorsabb tempójú, de azért nem erőltetett menetet hajtottunk végre, a szokásos bal-jobb vezényszavakat használva. A raj kettes oszlopot alkotva indult meg a betonúton, és felváltva számolással a hegynek felfelé kb. 3,5km-en át tartottuk is a menetsebességet. A GPS szerint a menetet 5,5km/h-s sebességgel hajtottuk végre, a teljes távolság 6,4km volt. A Bázishoz visszaérkezve mindenki jól elfáradt, és rendesen ránk is sötétedett, így a jelöltek felkészülhettek a jól megérdemelt vacsorára. Mi közben dörzsöltük a tenyerünket, mert a mesterlövészeken megmutatkozott már a fáradtság első jele, mi pedig tudtuk, hogy a vacsora még csak rátesz erre egy lapáttal. De ez is volt a célunk. A vacsora ideje alatt egy szóval sem említettük, mi vár még rájuk, hagytuk had egyenek rendesen, elvégre sok kalóriát égettek el a nap folyamán. A vacsora jó hangulatban telt el, jókat beszélgettünk, majd a rendrakás után felkészültünk a pszichológia teszt végrehajtására.

10. PSZICHOLÓGIAI-TESZT:

A teszt arra volt hivatott, hogy felmérje a jelöltek mentális képességeit, azt, hogy menyire tudnak fáradtan koncentrálni, mennyire tudnak átlendülni a holtponton, és képesek-e magasabb szellemi teljesítést kisajtolni magukból. A feladatok talán sokak számára ismertek, hasonlókat töltenek ki a fegyveres testületek hivatásos állományába jelentkezők, és a Fegyveres Biztonsági Őrségek tagjai a 4 évente megismétlésre kerülő igazságügyi pszichológiai tesztek során. A feladatok kiértékelése is viszonylag egyszerű, mert az eredmények számszerűsíthetők.
A „dolgozat” két kiválasztásos, három matematikai, és egy fogalmazásos feladatból álltak. A fogalmazás egy 200 szavas dolgozat volt, ahol meg kellett fogalmazni, hogy a jelölt miért is akar Scout Sniper lenni. A tevékenység megkezdése előtt a segítők elmehettek aludni, így kellemes csend telepedett a Bázisra. Zavartalanul kezdődhetett meg a jelöltek fárasztása.

20. Pszichológiai teszt: fáradnak a jelöltek

A fárasztás során a jelöltek leültek az asztalhoz, aminek a közepén két pislákoló petróleumlámpa volt. Ez a két lámpa éppen csak annyi fényt adott, hogy ne legyen vak sötét, és a jelöltek valamennyire lássanak. Kényelmesen ültek a székben, és nehezítésnek bekapcsoltunk egy remek kis relaxációs zenét, hogy ellazuljanak. A jóllakottság, a sötét és a csendben csordogáló patakhang megtette a hatását, és a jelöltek szép lassan kezdtek bealudni. Ez nem szégyen, nagyon nehezen lehetett volna kivédeni. Egyedül Trinity nem aludt el, mert ő egy speciális technikát alkalmazott: ilyenkor az ember, amikor érzi, hogy fárad, akkor az egyik körmével egy másik ujjának a körömágyát annyira be kell nyomni, hogy éles, már-már kibírhatatlan fájdalom jelentkezzen. az A hirtelen jelentkező fájdalom egy kis időre kiüti az álmosságot. Természetesen ezt is csak ideig-óráig lehet használni, egyszer úgyis győz az álmosság – mindenesetre ezzel némi időt lehet nyerni.
A szabály szerint a relaxációs zene vége után lehetett a tesztnek nekiállni, amit megadott időn belül kellett kitölteni. A jelöltek egy gyors ismertetés után megkezdték a feladatlapok kitöltését. Vick mérte az időt, mindegyik részre 30 másodperc jutott. A fogalmazás befejezésére nem volt időkorlát, mindenki addig írhatott, amíg csak akart. Ezeknél a feladatoknál is érdekes eredmény született. Megmutatkozott ki tud javítani a teljesítményén, ki tudja tartani a teljesítményét, és ki tudja a feladatokat pontosan végrehajtani, még akkor is, ha kicsit lassul. A pszichológiai teszt után a jelöltek elmentek aludni, és mivel tudtuk, hogy másnap is sok feladat lesz, reggel hét órára időzítettük az ébresztőt.
Miután a jelöltek elvonultak, úgy döntöttünk, hogy az addig szinte hibátlanul, és magasan teljesítő segítőket is próbára tesszük, így felkészítettük a bázist, hogy véletlenül se történjen baleset, majd elrendeltük a riadót.

11. A RIADÓ:

Hawk felment a Bázis emeletére, és szép halkan kiment az erkélyre, ahol a segítők aludtak. Ekkor hangosan elkiáltotta magát, hogy „RIADÓ!” Közben az épületben az egyik fejlámpa SOS-jelző funkcióját kihasználva villogást produkáltunk, és az épület előtt elműködtettük az egyetlen füstgyertyánkat.
Vick és Én lenn várakoztunk, és mértük az időt. Amikor eltelt egy perc, kezdett gyanús lenni a dolog, a második percnél már vigyorogtunk. Bőven túljutottunk a második percen, amikor zsebre tett kézzel megjelent az első segítő, Cross. Szemmel láthatóan alig volt magánál… Pár pillanat múlva Pingvin is megérkezett, és mosolyogva láttuk, hogy mindkét segítő nagyon szétcsúszott állapotban van. Kezek a zsebben, a fejek kómásan lógtak, a bakancsok nem voltak bekötve… Hawk kérdésére Cross amolyan babanyelven válaszolt, hogy hol van a fegyvere, mi ekkor már csöndben röhögtünk, mert megállapítottuk, hogy képesek ők is hibázni. Már aggódtunk, hogy profikhoz méltóan képtelenek a hibára, de végül mégis sikerült belehajszolnunk őket, így végre ők is kicsit emberibbnek tűntek. A riadó után a segítők ismét aludni tértek, mi még beszélgettünk egy kicsit, majd úgy gondoltuk, hogy ránk fér az alvás. Hajnali negyed három volt, amikor mi is aludni tértünk.


2011. JÚLIUS 3. – VASÁRNAP:

Az ébresztő, és a megszokott reggeli torna után a jelöltek megreggeliztek, és felkészültek az utolsó kvalifikációs feladatra, a KIMS Game II-re.

12. KIMS GAME II.:

Az utolsó program előtt megtartottuk az eligazítást, így minden mesterlövész megtudta, mit is várunk el tőlük. Az eredeti terveket felborítva 5 óra helyett a jelölteknek mindössze 2,5 óra jutott a feladat végrehajtására. A küldetésük egyszerű volt: az állandó megfigyelés mellett, észrevétlenül jussanak el a célterületre, majd tudjanak meg minél több információt a Bázisról. A lényeg térképezés, felderítés, rádiós lehallgatás, és célpontok azonosítása volt. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a jelöltek a képzés végére eljutottak arra a szintre, hogy egy csapatként, egymást segítve dolgozzanak: a feladatokat szépen szétosztották egymás között, és a rádiós forgalmazásukat hallgatva az irányítás, és a végrehajtás módja is példaértékű volt.

Az időjárás számunkra „kedvezően” alakult, a Nap elkezdte perzselni gyakorlat helyszínét, így a forróság szinte elviselhetetlenné fokozódott, ezzel is nehezítve a jelöltek feladatát. Ezt Trinity meg is érezte, és a feladat vége előtt fél órával elcsukló hangon kimentést kért. A kéréstől számított 15 másodpercen belül szerencsére meg is találtuk, és megkezdődött a mentés. Mivel túlhevült, és hőgörcsöt kapott, így a helyszínen megkezdtük az azonnali hűtést. A testhőmérséklet gyors csökkentése valamint némi pihenő után enyhén támogatva, de a saját lábán hagyta el a helyszínt, és ment vissza a 100 méterre lévő Bázisra.
A bázison a zárt ruházattól megszabadítottuk, folytattuk a hűtést, és izotóniás italt itattunk vele, így sikerült a hőgutát elkerülnünk. Valamiért ez az eset kicsit megzavarhatta a jelölteket, mert egymás után estek ki. Utolsóként Zao maradt kinn, ő ugyan nem bukott le, de nem is került lövő helyzetbe. A végső értékelés előtt a mesterlövészeknek fél órájuk volt arra, hogy kijavítsák a log-book-okban az esetleges hibákat. Ezt csapatmunkával meg is tették. Miután ez az idő is letelt, begyűjtöttük a log-book-okat, és megdöbbenve tapasztaltuk a változásokat. A jelöltek egymással összedolgozva kb. négyszer annyi információt gyűjtöttek, mint régen. Igazi csapatként dolgoztak, és értékes információkat szereztek meg.
A mozzanat lezárása után a jelölteknek adtunk időt, hogy összeszedjék magukat. Mi visszavonultunk, hogy a végső értékelést megtegyük, majd sorakozót vezényeltünk, és ismertettük az eredményeket. Ismét elmondtuk ki, hol hibázott, mire figyeljenek legközelebb, és min próbáljanak javítani.

Az eredmények:
– Cerberus: 95%,
– Trinity: 89%,
– Zao: 73%,
– Titko: 73%,

A kvalifikációs szint 80%-os eredménynél kezdődött.

Sikeresen kvalifikált jelöltek: Cerberus, Trinity.

Bár ezt a képzést mindössze két mesterlövész teljesítette a „cut off” érték fölött, a vezetőség mégis úgy határozott, hogy a két nem kvalifikált jelölt is rész vehet az utolsó tábor szimulációján, hogy csapattársként segítse a kvalifikált jelölteket, azonban teljesítményük értékelve nem lesz.

Az eredményhirdetés után ismét büszkén fogtunk kezet a jelöltekkel, és elkezdtünk csomagolni. Mindenki fáradtan indult haza.

A leírás folytatása hamarosan következik…

A cikket a 6mm.hu szerzőinek hozzájárulásával jelentetjük meg.