6mm – IRÁNY/HELYZET MEGHATÁROZÁS AZ AIRSOFTBAN

SILVA ÉS RECTA LAPTÁJOLÓK

A laptájoló: A kis gumi talplakon álló léptékbeosztású lapon a szelence forgatható, s ezáltal irányszög meghatározható a tájoló szél és a mágneses északi irány között. Irányszögnek nevezzük valamely iránynak az északi iránnyal bezárt szögét.

1

A tű É-i végét és a főirányokat rendszerint fluoreszkáló (Tricium) festékkel vonják be, amely az éjszakai játékokon lehet segítségünkre. Maga a szelence légmentesen zárt dob, melynek skálabeosztása lehetővé teszi irányok mérését. A szelence számozása a különböző típusoknál más és más: 360 fok, 6000 és U.S. Mil tip 6400 skála beosztással rendelkezhetnek. Az alap lemezen találhatók az irányvonal, kis nagyító, lépés számláló, s különböző térkép méret arányok (1:15:000, 1:25000, 1:50000)

A Lépés számláló: Ezzel a kifejezéssel biztos találkoztatok már a gyalogsági szakaszok tagjainak funkciójánál (u.n.: Pace rifleman) a lépés számláló hosszabb távolságok mérésekor alkalmazza a terepen úgy, hogy 100 lépésenként egy-egy osztással elforgatja a tárcsát.

A Bézárd és 39/49 M tükröstájolók: pontosabb irányszöget és helyzetmeghatározást adó műszer, amelynek fedele irányréssel/irány ideggel van ellátva és így pontosabb iránymérését biztosít az airsoft játéktéren.


 

A BÉZÁRD ÉS 39/49 M TÁJOLÓK

2

A felépítésében annyiban tér el a laptájolótól, hogy robosztusabb, összecsukható kivitelű, tükör rendszerének köszönhetően az irány meghatározás és a leolvasás egy időben mérési pontatlanság elkerülésével elvégezhető. A fok- vagy vonásosztása lehetővé teszi a mért irányok értékének pontosabb leolvasását. Csillapításuk már nem mindig folyadékos, hanem előfordulnak indukciós csillapításúak is (Cammenga 3H).

Különböző vonás/fok tárcsa osztások:

3

A “ÉK 6400” vagy „U.S. Mil 6400” vonásos rendszer azt jelenti, hogy a tájoló körosztása 6400 vonásra van beosztva, a “0” kezdőpont Északon van, és Keleti irányba haladva növekednek a számok, de kaphatók „DK 6400” osztásúak is erre figyeljünk eBay vásárláskor.

Az “ÉK 6000” (Magyar tájolók) pedig azt jelzi, hogy a tájoló körosztása 6000 részre van beosztva, a “0” kezdőpont északon van és a számok Keleti irányban növekednek..

Az “ÉK 360”-os tájolónál a teljes kör – a szelence körlapja – 360 egyenlő részre van felosztva. A “0” északon van, és a számok növekedésének (forgásának) iránya keleti.

Az “ÉK 400”-as tájoló körlapja 400 egyenlő részre van felosztva, a kezdőpont “0”-ja északon van, és a számozás forgásiránya keleti.

A vonás tulajdonképpen egy szögérték egység, amely az 1 km hosszú szögszárak 1 méteres nyílásszöge

Vonásról fokra: 1 vonás =(360/6400)= 0,0563 fok             1 vonás =(360/6000)= 0,06 fok

Fokról vonásra: 1 fok =(6400/360)= 17,78 vonás                1 fok =(6000/360)= 16,65 vonás

A skálákon a leolvashatósága érdekében nincs minden osztás bejelölve és számozva. A vonásrendszerű 64-00 vagy 60-00 típusú tájolóknál 00-50 vonásonként van jelölve a beosztás és 02-00 vonásonként a számozás. (Csak az első két számjegyet jelölik, és ha az első két számjegy egyjegyű, a tizedesek helyén levő nulla nincs feltüntetve.)

4

A 360 vagy 400 fokos tájolók szelencéjének számlapjának osztása 2 fokonként van jelölve és 20 fokonként számozva.

5


 

IRÁNYMÉRÉS A TÉRKÉPEN ÉS HALADÁS IRÁNYTŰVEL VAGY TÁJOLÓVAL

6

1. Helyezd el a játéktér térképére úgy a tájolót, hogy a tájoló oldalélével össze tudd kötni a kiindulópontodat a az elérendő céllal oly módon, hogy az alaplapon lévő iránynyíl a célpont irányába mutasson.

7

2. A tájoló szelencéjét forgasd el addig, amíg a szelence alján lévő vonalak, ún.”hárfa” és a segédnyíl a térképen jelölt észak vonallal (É mindig fent) egy irányba nem esik. Ekkor rögzítettük a haladási irányt a tájolón.

8

3. Most emeld fel a térképről a tájolót, és magad előtt tartva keresd meg a kívánt haladási irányt, úgy, hogy a tájolót lehetőleg vízszintesen tartva addig fordulj el a saját tengelyed körül, ameddig az iránytű piros fele egybe nem esik a szelence alján lévő segédnyíl piros felével, azaz a térképről levett északi “N” irányba nem mutat. A helyes haladási irányt az alaplapon lévő iránynyíl mutatja. Ekkor nézz szét a bemért irányba és válassz egy, a haladási irányba eső tereptárgyat és haladj addig, amíg el nem éred azt. Ezt a folyamatot addig ismételd, amíg el nem éred a célállomást.

 

9

Amikor tükrös tájolót használsz, tartsd a tájolót a képen látható módon, úgy, hogy a tükör közepén lévő vonal egybeessen a mágnestű középpontjával – ekkor a szem, a tájoló és a célpont egy vonalba esik. A haladási irányt a fedélen lévő célzó rés mutatja.
 

Deviációs hiba:a fémtárgyak (fém fegyver replikák, kések….), vastartalmú anyagok, magasfeszültségű vezetékek a játéktér felett, vasbetonépítmények (CQB). által okozott mágnestű elhajlás okozhatnak!

 

IRÁNYMÉRÉS A TEREPEN ÉS MÉRT IRÁNYSZÖG RŐGZÍTÉSE A TÉRKÉPEN

      (Az előzőek megfordított sorrendben történő elvégzése)

  1. A tájoló oldalélét, célzó vágatát a kiválasztott tereptárgyra irányítjuk.
  2. A tájoló szelencéjét addig forgatjuk, míg az iránytű É-D iránya egybeesik a szelence É-D irányával.
  3. Leolvassuk az irányszöget az É-D vonal és az irányzék között.
  4. A tájolót rátesszük a térképre úgy, hogy irányvonala álláspontunkra kerüljön. Ezt követően addig forgatjuk a tájolót a térképen, míg a szelence É-D iránya egybeesik a térkép É-D irányával. A beállított szelencét ne mozdítsuk el, a tájolót forgassuk!)

 

HELYMEGHATÁROZÁS TÁJOLÓVAL

ELŐREMETSZÉS

Feladatunk a célpont helyének meghatározása a a játéktér térképén.
Az előttünk látható terep egy jól felismerhető (azonosítható) pontjáról (pl. vadetető, kilátó) megmérjük a meghatározandó tereppont irányát és térképünkre berajzoljuk. A terep egy másik jól felismerhető pontjáról ugyanúgy meghatározzuk a célpont irányát és berajzoljuk a térképre. A két irányvonal metszéspontjában van a célpont helye a térképen.

10

OLDALMETSZÉS

Ösvényen, nyiladékon, erdőszélen állva pontos helyünk a játéktéren megállapítható egy oldalt látható és a térképen is azonosítható tereptárgy segítségével. A tájoló szelencéjének É-D irányát és a mágnestű É-D irányát fedésbe hozzuk. A tájolót úgy tesszük a térképre, hogy irány éle az oldalt lévő tárgyra mutasson, és a szelence, valamint a térkép É-D iránya egybeessék. A tájoló irányéle, ill. meghosszabbítása metszi a terepvonalat, amelyiken állunk.

11

HÁTRAMETSZÉS

Ha a játéktéren helyzetünk teljesen ismeretlen, 3 (esetleg 2) jól azonosítható tereppontra van szükség. Mindegyik irányba irányszöget mérünk egymás után. A célpontra állítjuk a tájoló irányélét és a szelence forgatásával a szelence É-D irányát fedésbe hozzuk a mágnestű É-D irányával. Ezt követően a tájolót a térképre tesszük úgy, hogy irányéle a célpontra kerüljön és a szelence É-D iránya egybeessék a térkép É-D irányával. A tájoló irányéle mentén az ismert pontból kiindulva egyenest húzunk. A három (esetleg kettő) egyenes metszéspontja lesz álláspontunk helye.

12

További alapismeretek: http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/szabaly.htm

Forrás: http://www.multinavigator.hu

A cikket a 6mm.hu szerzőinek hozzájárulásával jelentetjük meg.